Category: Covid-19

Информация, свързана с намаляване на риска от Covid-19 за клиенти, служители и други посетители в къмпинга. Съветите на правителството относно това, което се изисква в бизнеса, включително знаци за най-добри хигиенни практики, снимки на защитните съоръжения, разположени в къмпинга.

Информация за Covid-19 за сезон 2020

Ти си тук » Home » Covid-19 Информация за Covid-19 за сезон 2020 В Къмпинг Велико Търново, наш приоритет са здравето и благосъстоянието на нашите клиенти, служители, доставчици, както и на местната общност. В отговор на епидемията от Covid-19, ние взехме решенията, за свеждане до минимум на риска за здравето на всички. къмпинг На 8ми [...]
Read More